Ochrana údajů - inotec

Prohlášení o ochraně údajů

Vážíme si vašeho zájmu o naše webové stránky. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Níže uvádíme podrobné informace o nakládání s vašimi údaji. 

Zjišťování, zpracování a používání osobních údajů 
 
Naši stránku můžete navštívit bez nutnosti vyplňování vašich osobních údajů. Přístupové údaje ukládáme tak, aniž jsou vztaženy ke konkrétní osobě, např. název vašeho poskytovatele internetových služeb, stránku, ze které nás navštívíte, nebo název požadovaného souboru. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výlučně pro účely vylepšení naší nabídky a nedovolují vyhledání vaší osoby. 
 
Osobní údaje jsou shromažďovány, pouze pokud jste nám je dobrovolně sdělili v rámci vaší objednávky zboží nebo při otevření zákaznického účtu nebo registraci k odběru našeho zpravodaje. Vámi sdělené údaje použijeme bez vašeho zvláštního souhlasu výlučně k úspěšné realizaci vaší objednávky. Po úplném vyřízení smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny budou vaše údaje blokovány pro další použití a po uplynutí lhůt k jejich uschování dle daňového a obchodního práva, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším využíváním, budou smazány. Při registraci k zasílání zpravodaje bude vaše e-mailová adresa použita pro vlastní reklamní účely, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte. Odhlášení lze provést kdykoli. 

Předávání osobních údajů
 
Vaše údaje budou předány zasílatelské společnosti pověřené dodávkou, pokud je to k dodání zboží nutné. Za účelem vyřízení plateb předáváme vaše platební údaje peněžnímu ústavu, který byl zpracováním platby pověřen. 

Právo na informace 
 
Podle spolkového zákona o ochraně údajů máte právo na bezplatné informace o vámi uložených údajích a také případně právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. 

Kontaktní osoba pro ochranu údajů 
 
Máte-li dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, zveřejnění, oprav, blokování nebo výmazu údajů a zrušení udělených souhlasů, kontaktujte nás na adrese: 
 
inotec Barcode Security GmbH 
 
Havelstraße 1-3 
 
24539 Neumünster

E-mail: info@--no-spam--inotec.de 
 
Fax: 04321 8709-30

Bezpečnost údajů 
 
Údaje o kreditní kartě nejsou ukládány, ale jsou přímo shromažďovány a zpracovávány naším poskytovatelem platebních služeb. Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme prostřednictvím technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu, změnám nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. Přístup k vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. S vašimi přístupovými údaji byste měli neustále zacházet důvěrně a uzavřít po dokončení komunikace s námi okno prohlížeče, zejména pokud počítač používáte společně s jinými osobami.

Použití cookies
 
Na několika stránkách používáme soubory cookies, aby naše webové stránky byly pro návštěvníka atraktivní a bylo umožněno využívání určitých funkcí. V tomto případě se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači. Většina námi používaných souborů cookies jsou po ukončení relace prohlížeče z vašeho pevného disku vymazány (tzv. relační cookies). Jiné soubory cookies zůstávají na vašem počítači a umožňují nám váš počítač opět identifikovat při vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookies). Tyto soubory cookies slouží k uvítání vaším uživatelským jménem a při následném objednávání vás ušetří nového zadávání hesla nebo vyplňování formulářů vašimi údaji. Našim partnerským společnostem není dovoleno shromažďovat, zpracovávat nebo využívat osobní údaje prostřednictvím souborů cookies na našich webových stránkách.
 
 

Google-Analytics 
 
Tato webová stránka využívá službu analýzy webu Google Analytics od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá tzv. soubory „cookies“, datové soubory uložené na vašem počítači, které umožňují provést analýzu využití webové stránky. Informace vygenerované přes soubory cookies o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na tomto webu bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena úplná IP adresa a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace shromažďovat k vyhodnocení používání aktivit na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa sdělená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies lze zabránit pomocí příslušného nastavení softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce této webové stránky. Shromažďování údajů vytvořených přes soubor cookie nebo vztahujících se k vašemu používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností lze zabránit stažením a instalací pluginu do prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.