Testováno odborníky a schváleno jako vynikající... - inotec
24.10.2012

Testováno odborníky a schváleno jako vynikající řešení multi etikety pro identifikaci skladových pozic ve společnosti MAN

Společnost MAN Diesel & Turbo je světový leader v oblasti naftových motorů pro lodě a elektrárny. Je jedním ze tří největších doda- vatelů turbo motorů. Společnost zaměstnává více než 12.500 lidí a má zastoupení ve více něž 150 zemích. Centrále se nachází v Augs- burgu, Německo. MAN nabízí širokou škálu výrobků a služeb z oblasti energetiky a přepravy. Inovace jsou charakteristikou dnešní společnosti - MAN Diesel & Turbo je jedním z technologických leadrů v tomto sektoru.


Zavedení mobilního sběru dat ve skladech
Samozřejmostí je bezproblémový tok materiálu a přesné skladování. Pro zajištění komplexního logistického toku jsou procesy neustále kontrolovány a upravovány. Na ploše 20.000 m2 jsou uskladněny malé součástky i objemné finální produkty. Sklad má 9.000 skladových pozic, 4.066 regálových pozic, blokové skladování a automatizovaný sklad malých náhradních dílů. Při zavádění mobilního sběru dat byly optimalizovány procesy, upraveny skladové sekce a pozice ve skladu označeny identifikačními etiketami s čárovým kódem. V souvislosti s tímto projektem byly definovány požadavky na etikety s čárovým kódem:

  • regálové sklady s různou výškou a povrchem
  • skladové prostory nejsou vytápěny, odolnost vůči nízkým teplotám
  • etikety musí být odolné vůči olejům, vlhkosti a chladícím kapalinám
  • etikety musí odolat mechanickému namáhání

 

A vítězem se stává....
Digitálně tištěné multi etikety společnosti Inotec Barcode Security splnily všechny požadavky. Etikety jsou používány od minulého roku v různých částech skladu, kde se řidiči vysokozdvižných vozíků přímo nedostanou do nejvyšších pater regálových skladů. Pro umožnění načtení správné pozice, MAN vybral řešení multi etikety od společnosti Inotec Barcode Security. "Natočené" čárové kódy na těchto etiketách eliminují chybné načtení pozice. Plánovacího procesu implementace se zúčastnili také směnoví mistři i operátoři. Koncoví uživatelé přenosných terminálů byli rovněž zapojeni do výběru vhodných čtecích zařízení. "Naši zaměstnanci vědí nejlépe vědí, jaké parametry musejí být splněny: IP třída terminálů, velikost klávesnice, vzhled a velikost zařízení. Před výběrem dodavatele etiket, naši zaměstnanci testovali různě druhy etiket. Měli možnost rozhodnout o velikosti a typu písma, barvy a vzhled", řekl Malte Sietz, manažer plánování a logistiky společnosti MAN. Zapojení koncových uživatelů do rozhodovacího procesu ovlivnilo úspěšnost tohoto projektu. Díky tomu po implementaci etiket a nasazení terminálů pro sběr dat nenastal žádný problém s načítáním čárových kódu ani jiné problémy.


Testováno a schváleno odborníky
Malte Sietz shrnuje výhody použití multi etiket:" Tento druh označení je ideální řešení jestliže řidič vysokozdvižného vozíku umisťuje zboží do různých pater regálových skladů. Pokud by každá skladovací pozice byla označena jednotlivou etiketou s čárovým kódem, operátor by musel vystoupit z vysokozdvižného vozíku nebo zajet na místo, kde je etiketa umístěna. To by prodloužilo čas jednotlivých operací. Multi etiketa je ideálním řešením, operátor může načíst pozici přímo z pozice řidiče." Jako další výhodu uvádí Malte Sietz individuální vzhled etiket. Design je navržen pro různé parametry používaných regálových systémů. "Možnost vybrat barevnou škálu na multi etiketách oceňují zejména operátoři, pomáhá jim při určení správné pozice k načtení čárového kódu. Natočené čárové kódy eliminovali lidské chyby při operacích s čárovými kódy", řekl Malte Sietz a zdůrazňuje spokojenost s profesionálním přístupem a realizací označení skladu společností Inotec Barcode Security.

<- Back to: Aktuálně