Ochrana údajů - inotec

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů přehledně

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, pomocí nichž může být provedena Vaše osobní identifikace. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Evidence údajů na našich webových stránkách

Kdo je odpovědný za evidenci údajů na našich webových stránkách?

Zpracovávání údajů na našich webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v sekci Impressum.

Jak evidujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou získávány jednak tím, že nám je sdělíte. Zde se jedná například o údaje, které uvedete v kontaktním formuláři.

Další údaje jsou automaticky evidovány při návštěvě webových stránek pomocí našich IT systémů. Zde se jedná především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas načtení stránek). Evidence těchto údajů je prováděna automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu používáme Vaše osobní údaje?

Část údajů je získávána za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze chování uživatele.

Jaká práva Vám přísluší v souvislosti s Vašimi osobními údaji?

Máte právo na bezplatné poskytování informací o původu, příjemcích a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V této souvislosti, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese udané v sekci Impressum. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analyzační nástroje a nástroje jiných poskytovatelů

Při návštěvě našich webových stránek může být Vaše vyhledávání statisticky vyhodnocováno. Toto je prováděno především pomocí cookies a tzv. analyzačních programů. Analýza vašeho vyhledávání probíhá zpravidla anonymně; vyhledávání k Vám nemůže být přiřazeno. Proti této analýze můžete podat protest nebo jí zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze se můžete podat protest. O možnostech protestu Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Pro provozovatele těchto stránek je ochrana Vašich osobních údajů velmi důležitá. S Vašimi osobnímu údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí nichž může být provedena Vaše osobní identifikace. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje jsou shromažďovány a na co se používají. Vysvětluje dále, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat bezpečnostní rizika. Není možné zajistit stoprocentní ochranu údajů před přístupem třetích osob.

Odkaz na odpovědný orgán

Odpovědným orgánem pro zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

inotec Barcode Security GmbH
Havelstr. 1- 3
24539 Neumünster
Německo

Telefon: 04321-8709-0
E-Mail: info@--no-spam--inotec.de

A dále dceřinné společnosti vlastněné inotec Barcode Security GmbH:

inotec Barcode Security S.A.R.L.
ZA de Courtaboeuf 12 avenue de Scandinavie
91967 Les Ulis
Frankreich
Tel.: +33 1 69 29 81 11
Fax: +33 1 69 29 81 12
E-Mail: info@--no-spam--inotec.fr

inotec Barcode Security BV
Bijsterhuizen 3009
6604 LP Wijchen
Niederlande
Tel.: +31 24 3450480
Fax: +31 24 3443456
E-Mail: info@--no-spam--inotec-barcode.nl

inotec Barcode Security Ltd.
inotec House - Viking Close
Willerby, East Yorkshire HU10 6DZ
Großbritannien
Tel.: +44 1482-654466
Fax: +44 1482-655004
E-Mail: info@--no-spam--inotecbsl.com

inotec Barcode Security spol. s.r.o.
Czech Republic
Tel/Fax: +420 416 533 276
E-Mail: janecek@--no-spam--inotec-barcode.cz

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnohé procesy zpracování osobních údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomuto postačí nám adresovaný e-mail nevyžadující žádnou zvláštní formu. Zpracování osobních údajů učiněné až do tohoto odvolání je i nadále právoplatné.

Právo podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách týkajících se ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má naše firma své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby Vám nebo třetí osobě byly předány údaje, která automaticky zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Požadujete-li přímý přenos údajů jinému správci, je toto provedeno, pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tyto webové stránky využívají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrných obsahů, jako např. objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovateli stránek zašlete, šifrování SSL, resp. šifrování TLS
Přenos údajů pomocí RFID transpondérů probíhá většinou jako prostý text. Některé modely vysílají informace i zašifrované.
Zašifrované spojení poznáte podle změny adresového řádku prohlížeče z "http://" na "https://“ a zobrazení symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, resp. šifrování TLS, nemohou být údaje, která nám předáváte, přečteny třetí osobou.
Přenos údajů pomocí RFID transpondérů probíhá většinou jako prostý text. Některé modely vysílají informace i zašifrované.

Informace, zablokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné poskytnutí informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu zpracování údajů, resp. právo na opravení, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V této souvislosti, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese udané v sekci Impressum.

Protest proti reklamním e-mailům

Tímto se ohrazujeme proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti uvádět kontaktní údaje k zasílání výslovně nevyžádané reklamy nebo informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo právních kroků v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím spamu.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

E-mail: datenschutzbeauftragter@--no-spam--inotec.de
nebo na inotec Barcode
Security GmbH
- Pověřenec pro ochranu osobních údajů -
Havelstr. 1- 3
D-24539 Neumünster
Tel.: +49 (0)4321 8709-0
Fax: +49 (0)4321 8709-30

4. Evidence údajů na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky používají částečně tzv. cookies. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby mohla být naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které zálohuje Váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. „relační cookies“. Tyto cookies se po ukončení Vaší návštěvy automaticky smažou. Ostatní cookies zůstávají na Vašem počítači uložené, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují, abychom při další návštěvě opět identifikovali Váš prohlížeč.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o používání cookies informováni a mohli cookies povolit pouze v konkrétním případě, vyloučit přijetí cookies v určitých případech nebo jejich přijetí vyloučit obecně, jakožto i aktivovat automatické vymazávání cookies při uzavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkce těchto webových stránek omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení elektronického komunikačního procesu nebo k poskytnutí určitých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního koše), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb oprávněný zájem na ukládání cookies. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies sloužící k analýze Vašeho vyhledávání), je jejich použití zvlášť upraveno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Protokolové soubory serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. protokolových souborech serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ a verzi prohlížeče

  • používaný operační systém

  • referenční URL

  • hostname přihlášeného počítače

  • čas poptávky serveru

  • IP adresa

Není prováděno spojování těchto údajů s jinými zdroji údajů.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou Vaše údaje z poptávkového formuláře včetně zde uvedených kontaktních údajů ukládány za účelem zpracování poptávky a pro případné další dotazy. Tyto údaje nejsou bez Vašeho souhlasu dále předávány.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři tedy probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomuto postačí nám adresovaný e-mail nevyžadující žádnou zvláštní formu. Procesy zpracování osobních údajů uskutečněné až do tohoto odvolání jsou i nadále právoplatné.

Údaje Vámi zadané v kontaktním formuláři u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k vymazání, neodvoláte Váš souhlas s uložením nebo dokud neodpadne účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování Vaší poptávky). Kogentní právní ustanovení – týkající se především archivační lhůty – zůstávají nedotčena.

5. Analyzační nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkci webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, která jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace o Vašem používání webových stránek vytvořené pomocí cookies se zpravidla zasílají na sever Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies služby Google Analytics je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak svoji webovou nabídku, tak svoji reklamu.

Anonymizace IP adresy

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Vaše IP adresa tak bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je přenesena na server Google v USA celá IP adresa a tam zkrácena. V pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webových stránek, sestavil reporty o aktivitách webových stránek a aby poskytl provozovateli webových stránek další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu. IP adresu poskytnutou Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude Google spojovat s dalšími údaji.

Plugin prohlížeče

Odpovídajícím nastavení software Vašeho prohlížeče můžete zamezit ukládání cookies; upozorňujeme však na to, že v tomto případě případně nebudete moci plně využívat všechny funkce. Kromě toho můžete zamezit evidenci údajů vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k Vašemu užívání webových stránek (včetně Vaší IP-adresy) a zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google tím, že si stáhnete a nainstalujete pluging prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Protest proti evidenci údajů

Můžete zabránit evidenci Vašich údajů službou Google Analytics tím, že kliknete na následující odkaz. Je vytvořen soubor cookie opt-out, který zamezí evidenci Vašich údajů při příštích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Další informace o používání údajů uživatelů v rámci Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů

Se společností Google máme uzavřenou smlouvu o zpracování údajů a při používání služby Google Analytics prosazujeme nejpřísnější předpisy německého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkci remarketingu Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick přesahujícími jednotlivá zařízení. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje provázání reklamních cílových skupin vytvořených remarketingem Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick přesahujícími jednotlivá zařízení. Tímto způsobem mohou být personalizovaná, zájmy odrážející reklamní sdělení, která Vám byla přizpůsobena v závislosti na Vašem dřívějším uživatelském chování a vyhledávání na koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazena i na Vašich jiných koncových zařízeních (např. tabletu nebo PC).

Pokud jste udělil/-a odpovídající souhlas, prováže Google za tímto účelem průběh Vašeho webového prohlížeče a prohlížeče aplikací s Vaším účtem Google. Tímto způsobem mohou být na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte Vaším účtem Google, zapnuta stejná personalizovaná reklamní sdělení.

Za účelem podpory této funkce eviduje Google Analytics ID uživatele ověřené společností Google, která jsou přechodně provázána s našimi údaji Google Analytics, aby byly definovány a vytvořeny cílové skupiny pro reklamní inzeráty přesahující jednotlivá zařízení.

Proti remarketingu/targetingu přesahujícímu jednotlivá zařízení se můžete trvale odvolat tím, že deaktivujete personalizovanou reklamu na Vašem účtu Google; v tomto případě použijte následující link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shrnutí evidovaných údajů na Vašem účtu Google je prováděno výhradně na základě Vašeho souhlasu, který můžete podat a odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). U procesů evidence údajů, které nemohou být shrnuty na Vašem účtu Google (např. protože nemáte žádný účet Google nebo protože jste nesouhlasil/-a se sloučením) vychází evidence údajů z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že má provozovatel webových stránek z reklamních důvodů zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek.

Podrobnější informace a ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údaj společnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Tyto webové stránky používají Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

V rámci Google AdWords využíváme tzv. Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud kliknete na reklamu zapnutou společností Google, je uložen soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá v počítači uživatele. Tyto cookies ztrácí po 30 dne platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky těchto webových stránek a cookie ještě neztratila platnost, můžeme spolu s Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl k této stránce přesměrován.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nemohou být sledovány přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace získané pomocí Conversion cookies slouží k vytvoření statistiky konverzí pro zákazníky AdWord, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrování na stránku opatřenou tagem sledování konverzí, tzv. Tracking-Tag Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete zúčastnit sledování, můžete se proti tomuto používání odvolat tím, že přes Váš internetový prohlížeč pod nastavením uživatele snadno deaktivujete cookies sledování konverzí Google. Tak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „Conversion cookies“ je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby mohl optimalizovat jak svoji webovou nabídku, tak svoji reklamu.

Více informací týkajících se Google AdWords a Google Conversion – Tracking naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o používání cookies informováni a mohli cookies povolit pouze v konkrétním případě, vyloučit přijetí cookies v určitých případech nebo jejich přijetí vyloučit obecně, jakožto i aktivovat automatické vymazávání cookies při uzavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být funkce těchto webových stránek omezena.

Facebook Pixel

Naše webové stránky využívají k měření konverzí pixel pro akce návštěvníků společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Může tak být sledováno chování návštěvníků stránek poté, kdy byly po kliknutí na reklamu Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Může tak být vyhodnocována účinnost reklam na Facebooku pro účely statistik a výzkumu trhu a mohou být optimalizována budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele webových stránek anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o identitě uživatele. Údaje jsou však společností Facebook ukládány a zpracovávány, takže je možné spojení s příslušným profilem uživatele a společnost Facebook může použít tyto údaje pro vlastní reklamní účely v souladu s Facebook – Směrnice o použití osobních údajů. Tím může Facebook umožnit zapojení reklamní inzerátů na stránkách Facebooku, jakožto i mimo Facebook. Toto používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Další informace o ochraně Vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete v oblasti nastavení pro reklamní inzeráty deaktivovat funkci remarketingu “Custom Audiences” na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomuto musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte na Facebooku účet, můžete užíváním podmíněnou reklamu Facebooku deaktivovat na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

6. Newsletter

Údaje newsletteru

Pokud chcete odebírat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem udané e-mailové adresy a že s přijímáním newsletterů souhlasíte. Další údaje nejsou shromažďovány, resp. jsou shromažďovány pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání vyžádaných informací a nepředáváme je žádným třetím osobám.

Zpracování údajů uvedených ve formuláři přihlášení newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas k ukládání údajů, e-mailové adresy a jejich používání k zasílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím „vyřazovacího“ odkazu v newsletteru. Odvoláním není dotčena právoplatnost již provedených procesů zpracování osobních údajů.

Údaje uložené za účelem odběru newsletteru jsou u nás uloženy až do okamžiku Vašeho vyřazení ze zasílání newsletteru a jsou po odhlášení newsletteru vymazány. Údaje, které ukládáme za jinými účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast) tímto nejsou dotčeny.

7. Plugin a nástroje

Google Maps

Tyto stránky využívají přes API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za účelem použití funkce Google Maps je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos údajů.

Používání Google Maps je prováděno v zájmu odpovídajícího zobrazení našich on-line nabídek a v zájmu snadné dohledatelnosti míst uváděných na našich webových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o používání údajů uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Aktuálně

inotec Česká republika, Skladová logistika

inotec rozšiřuje svou produktovou řadu o inotag RFID řešení

31.01.2013

Značka inotec je velmi dobře známa jako inovativní...

[more]
Skladová logistika

12.listopadu 2012 … 25 km severně od Prahy … 10°C … zamračeno

10.12.2012

Nově vybudovaný sklad je právě dokončen … všichni...

[more]