Etikety s čárovým kódem - inotec

Etikety s čárovým kódem

Barcode Etikett Diomaster auf Rolle

Jako čárový kód (barcode) označujeme optoelektronicky čitelné písmo, které se skládá z rovnoběžných pruhů a rozestupů různé šířky. Termín „kód“ v tomto případě neznamená šifrování, nýbrž zobrazení dat v řadě binárních symbolů. Data z čárových kódů se snímají čtečkami čárových kódů nebo kamerami a dále se zpracovávají.

Existují typy jednorozměrných lineárních kódů se 2 šířkami pruhu a také s několika šířkami pruhu. Čárový kód by měl mít určitou minimální výšku, která je v některých případech stanovena normou. Podle normy je standardizován také poměř šířek mezi úzkými a širokými pruhy, a to na rozmezí 1: 1,8 až 1: 3,4 (obvykle se má použít pouze 1: 2,0 až 1: 3,0, větší rozsahy jsou přípustné tolerance). Kódy s několika šířkami pruhů mají obvykle šířky pruhů, které se zvyšují vždy o jeden modul. Před a za kódem musí také zůstat jedno pole prázdné, což je takzvaná klidová zóna, která slouží k bezproblémovému dekódování kódu. Pruhy se obvykle označují anglickým slovem bar a mezery slovem space. Jako první a poslední znak většinou stojí počáteční a koncová značka, na základě které může čtečka stanovit na jedné straně typ čárového kódu a na druhé straně také směr čtení.

Existují však například kódy Pharma nebo Laetus bez počáteční a koncové značky. U opět jiných kódů, např. kód EAN, je počáteční a koncová značka stejná a směr čtení vyplývá z jednoznačnosti slov kódu s ohledem na čtení dopředu nebo dozadu.
Speciální aplikace vyžadují zvláštní formu typu čárového kódu. Kód může tedy být nadčtvercový, to znamená, že má větší výšku než šířku. Díky tomu je možné kód přečíst v každé poloze dvěma čtečkami, které jsou navzájem v pravém úhlu. To se používá například u zavazadlových vozů u dopravních společností. Dalším typem je kód ve tvaru T. U něj jsou dva kódy stejného obsahu natisknuty navzájem k sobě ve tvaru T. Zde je možné odečítat jednou čtečkou ve všech směrech.

Aktuálně

inotec Česká republika, Skladová logistika

inotec rozšiřuje svou produktovou řadu o inotag RFID řešení

31.01.2013

Značka inotec je velmi dobře známa jako inovativní...

[more]
Skladová logistika

12.listopadu 2012 … 25 km severně od Prahy … 10°C … zamračeno

10.12.2012

Nově vybudovaný sklad je právě dokončen … všichni...

[more]