RFID Etikety - inotec

RFID Etikety

RFID Label am Behälter

U technologie RFID není datovým nosičem čárový kód. Důležité údaje jsou uloženy na mikročipu, který je připojen k anténě (tzv. transpondér), a jsou přenášeny pomocí elektromagnetických vln na čtecí zařízení. Zkratka RFID pochází z anglického výrazu „radiofrekvenční identifikace“ (Radio Frequency IDentification – RFID), tedy identifikace s pomocí elektromagnetických vln. Vzhledem k tomu, že radiofrekvenční vlny pronikají materiály, lze transpondéry umístit pod lepicí fólie nebo zabudovat do obalu nebo výrobku. Vizuální kontakt se čtecím zařízením tedy není nutný. Elektronický kód výrobku (EPC) zde znamená nadřazený pojem pro serializované označení zboží, obalů atd.

Stručně lze říci, že technologie RFID nabízí následující výhody:

 • Velmi rychlé čtení = úspora času
 • Vizuální kontakt se čtecím zařízením není nutný
 • Vysoká spolehlivost i za extrémních podmínek prostředí
 • Možnost trvalé inventarizace
 • Transparentní výměna informací v reálném čase
 • Hromadné snímání

Nosič dat (transpondér) RFID obsahuje alespoň jednu paměť s možností jednorázového zápisu a častého čtení, která má svou nezměněnou identitu. Transpondéry mohou disponovat také přepisovatelnou pamětí, v níž mohou být uloženy informace na celou dobu životnosti. V zásadě se rozlišují aktivní a pasivní RFID tagy.U aktivních tagů lze napájení realizovat také z vestavěné baterie. Pasivní tagy jsou napájeny vysokofrekvenční energií z antény během komunikačního procesu. U frekvenčních pásem dále rozlišujeme mezi dlouhými vlnami 125–134 kHz, krátkými vlnami 13,56 MHz a UHF (velmi vysoká frekvence) 865–869 MHz (evropské frekvence). 

Podstatná výhoda technologie RFID, jak již bylo naznačeno, spočívá v tom, že mezi objektem a čtecím zařízením nemusí být přímá viditelnost. Tato skutečnost se využívá při takzvaném hromadném čtení nebo snímání: při něm se snímá současně velké množství označených skladových obalů, např. s pomocí RFID.Výhoda oproti technologii čárových kódů je zřejmá: extrémní úspora času pro zaměstnance u příjmu a výdeje zboží, protože není nutné snímat každý obal jednotlivě, nýbrž lze záznam provádět automaticky. K tomu se používají RFID brány (Gate).  Pokud máte zájem o ukázku hromadného snímání, kontaktujte nás! Postup čtení vám rádi předvedeme v naší firmě!

Typické oblasti aplikace technologie RFID:

 • Identifikace vozidel
 • Identifikace osob (např. občanský průkaz, cestovní pas, kontrola přístupu)
 • Znaky pravosti léků
 • Označení desek plošných spojů
 • Textilní a oděvní průmysl, jakož i doplňky a šperky (identifikace vysoce kvalitních štítků) - viz také hard tagy RFID
 • Identifikace zvířat
 • Řízení zboží a zásob v logistice, knihovnách a archivech a v maloobchodu
 • Stanovení polohy v průmyslu nebo také v logistice nemocnic
 • Zaznamenání času (např. ve vrcholovém sportu)
 • Likvidace odpadů
 • Kontrola přístupu

INOTAG je název pro naše flexibilní etikety RFID. Skládají se z různých materiálů, např. papíru, polyesteru, polykarbonátu apod., v kombinaci s RFID inlay (čip + anténa) a lepidlem vhodným pro dané použití. RFID etikety umožňují bezkontaktní identifikaci předmětů. Data lze číst, přenášet a měnit na velké vzdálenosti rádiovým přenosem. Čtecí dosah závisí na použitých vložených anténách, čtečkách a frekvenčním pásmu. Etikety pro vysoké frekvence (HF) ve formátu šekové karty mají dosah asi 30–100 cm. Etikety pro ultra vysoké frekvence (UHF) mají čtecí dosah několik metrů. Díky protikolizním mechanismům lze odečítat několik RFID etiket, které se nacházejí v oblasti čtecího/snímacího zařízení bez vzájemného rušení. Naše RFID etikety jsou nabízeny s celobarevným potiskem nebo jako prázdné k pozdějšímu potištění termotransferovým postupem. Požadovaný formát závisí na použitém čipu s anténou (inlay). Zpracováváme inlaye proslulých síťových operátorů ve frekvencích HF 13,56 MHz nebo UHF EPC Claas 1 Gen 2 860 – 960 MHz.

Aktuálně

inotec Česká republika, Skladová logistika

inotec rozšiřuje svou produktovou řadu o inotag RFID řešení

31.01.2013

Značka inotec je velmi dobře známa jako inovativní...

[more]
Skladová logistika

12.listopadu 2012 … 25 km severně od Prahy … 10°C … zamračeno

10.12.2012

Nově vybudovaný sklad je právě dokončen … všichni...

[more]