Skip to the navigation Skip to the content

Zvláštní výzvou je značení v blokovém skladování. Při volném uložení palet není možné umístit etikety na police nebo nosníky. Nabízíme chytré a odolné řešení pro značení na podlaze a řadu řešení pro stropní značení, která vaši pracovníci nemohou přehlédnout.

 

Výhody společnosti inotec

  • Řešení pro blokové skladování jakékoli velikosti
  • Bezpečné značení skladovacích míst
  • Podlahové značení na všech druzích povrchu
  • Individuální řešení pro značení
  • Osobní kontakt a dlouhodobé poradenství