Skip to the navigation Skip to the content

Odpovědnost za obsah

inotec Barcode Security GmbH 

 

Havelstr. 1- 3 
24539 Neumünster 
Deutschland 

Tel.   +49 4321 8709 0 

info[at]inotec.de
https://www.inotec.de

Ředitelé oprávnění zastupovat společnost:
Edwin Geertsema

Rejstříkový soud: Místní soud Kiel
Rejstříkové číslo: HRB 312
Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty podle § 27a zákona o dani z přidané hodnoty: DE134853270

Řešení sporů
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyžadovaný zákonem

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese

E-Mail: datenschutzbeauftragter[at]inotec.de
nebo na adrese
inotec Barcode Security GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte -
Havelstr. 1- 3
D-24539 Neumünster
Tel.: +49 4321 8709 0
Fax: +49 4321 8709 30

Značka, marketing a firemní design

marktrausch GmbH
Dänische Straße 3-5
24103 Kiel

 

Web: www.marktrausch.com
E-Mail: info[at]marktrausch.com

Programování a webový design

die NetzWerkstatt GmbH & Co. KG
An der Schiffbrücke 2
24768 Rendsburg

 

Web: www.die-netzwerkstatt.de
E-Mail: info[at]die-netzwerkstatt.de